Kannanotto Matinkylän terveysasemapalvelujen järjestämisestä

10.6.2018

Matinkylä-Seura kannattaa Matinkylän ja Olarin terveysasemapalvelujen järjestämisestä Ison Omenan palvelutorilla. Matinkylä-Seura ehdottaa nykyisen Matinkylän terveysaseman purkupäätöksen perumista ja terveysaseman peruskorjausta ikäihmisten ja perheiden hyvinvointia edistäväksi neuvonta- ja palvelukeskukseksi.

Hyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet,

Lautakuntanne 14.6.2018 pidettävässä kokouksessa yhtenä aiheena on esitys Matinkylän suuralueen terveysasemapalvelujen järjestämisestä.   Matinkylä-Seura suhtautuu myönteisesti esitykseen, jonka mukaan sekä Matinkylän että Olarin terveysasemat siirtyvät Ison Omenan palvelutorille kaupungin omana palvelutuotantona ja Suurpellon perusterveydenhuollon palvelut toteutetaan ostopalveluina.

Ison Omenan terveysasemat tulevat hyvän sijaintinsa ja pidentyvien vastaanottoaikojen myötä todennäköisesti vetämään asiakkaita myös muualta Espoosta lähinnä Espoonlahden alueelta ja metron läntisen osan valmistuttua erityisesti Finnoon alueelta. Tästä syystä epäilemme, että Ison Omenan tilat eivät tule riittämään tulevaisuuden asiakastarpeisiin pidennetyistä aukioloajoista huolimatta. Siksi ehdotamme, että kaupunki arvioisi uudelleen v.2017 tehdyn Matinkylän nykyisen terveysaseman purkupäätöksen ja käynnistäisi pikaisesti arkkitehtonisesti arvokkaan ja käyttöiältään nuoren rakennuksen peruskorjauksen.

Lisäksi esitämme, että peruskorjattua terveysasemaa kehitettäisiin yleishyödylliseen käyttöön esimerkiksi ikäihmisten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtivaksi palvelupisteeksi, joka neuvonnan ja ohjauksen ohella tarjoaisi tiloja myös alueen yhdistys- ja asukastoiminnan tarpeisiin. Alueen asukastoiminnan kannalta tilanne näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta, sillä vanhan ostoskeskuksen purkamisen myötä asukastoiminnan käytössä olevat tilat vähenevät ja samaan aikaan asukasmäärän kasvun myötä yhteisten tilojen tarve kasvaa. 

 Espoo 10.6.2018 

Matinkylä-Seura ry

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen (pj)

Mika Hentunen (siht.)