Hyvä Matinkylä-seuran jäsen,

Seuran vuosikokous pidettiin 29.3.2023 Ison Omenan Aalto -kokoushuoneessa. Kokouksessa valittiin seuralle johtokunta, johon kuuluvat Sirpa Aarniolehto -Kotilainen (pj), Sirkka Ruikkala (varapj), Mika Hentunen (siht.), Leena Forsman-Ars, Antero Krekola, Anneli Pajunen, Marja Koskenalho. Tarja Ilo. Varajäseniä ovat Tarja Niemi, Merja Vanhala ja Marita Lassila.

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 10 eurossa. Maksa jäsenmaksu  Matinkylä-Seura ry:n tilille Nordea FI20 1503 3007 2000 29. Kirjoita viestikenttään nimesi. Käytä myös viitettä 20145.

Tervetuloa kokouksiin ja tapahtumiin!

Seuraava Etelä-Espoon eläkeläisten järjestämä yhteislauluilta on Ison Omenan stagella ke 3.5. klo 17.30-19.30.  

Monitoimisten järjestämä Kyläkarnevaali on asukaspuistossa ti 9.5. klo 15 – 18. 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään to 11.5. klo 17 Ison Omenan palvelutorin kokoushuoneessa.

Ystävällisin terveisin Matinkylä-seuran johtokunta

Alla on seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Tule mukaan vaikuttamaan ja edistämään Matinkylän kehitystä.

Tiistilän tallialueelle ehdotetusta GreenCare puistosta eräät valtuutetut tekivät 20.3.2023  valtuustoaloitteen.  Toivotaan, että asia edistyy ripeästi.

Hienoa on myös se,  että uimarannan töhrityt  rakennukset saadaan tulevan kesän aikana siistittyä ja kuvitettua.

 

”Matinkylä-seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2023

 

Yleistä seuran toiminnasta

Matinkylä-seura valvoo Matinkylän asukkaiden etuja ja ottaa aktiivisesti kantaa Matinkylää ja asukkaita koskeviin asioihin. Seura järjestää ja osallistuu alueen asukastapahtumiin yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Matinkylän asukkaiden edunvalvojana seura ottaa kantaa alueen kaavoitukseen ja liikennejärjestelyihin sekä sosiaali- ja terveys- sekä vanhuspalvelujen kehitykseen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelyihin alueella sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaviin palveluihin. Seuran tavoitteena on ylläpitää Matinkylä turvallisena ja viihtyisänä asuinalueena.

 

Seuraamme ja edistämme

Vuonna 2023 seura edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia aluetta koskevien suunnitelmien ja päätösten tekemisessä. Kaupungin päätöksiin ja toimiin reagoidaan nopeasti ja alueen luottamusmiehiin pidetään yhteyttä. Erityisesti seuraamme Meri-Matin koulukeskuksen valmistumista sekä Tynnyripuiston ja Matinkylän entisen terveysaseman ja sen ympäristön suunnittelun etenemistä. Kiirehdimme Elä- ja Asu seniorikeskuksen ja rantaraitin puuttuvien osuuksien rakentamista. Matinkylän entisen terveysaseman tai muun vastaavan tilan saamista asukkaiden ja yhdistysten käyttöön edistetään edelleen. Edistämme Tiistilän tallitontin käyttöön ottamista ja Green Care -hyvinvointipuiston perustamista alueelle. Seura ottaa aktiivisesti kantaa aluetta koskeviin asioihin, tekee aloitteita ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin.

 

Teemme yhteistyötä

Seura pyrkii lisäämään yhteistyötä kaupungin toimialojen ja eri yhdistysten kanssa. Seura on edelleen mukana Matinkylä-Olarin Monitoimisissa, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitossa (EKYL), Asukkaiden Espoo -verkostossa (AE) sekä Suur-Matinkylän asukasyhdistysten yhteistyöryhmässä. Seura tekee läheistä yhteistyötä Etelä-Espoon Eläkeläisten ja Naapuruustalo Matinkylän kanssa sekä tukee Lähiöohjelman toteuttamista Matinkylässä.

 

Osallistumme tapahtumiin

Osallistumme alueella järjestettäviin asukastapahtumiin kuten toukokuussa pidettävään Matinraitin kyläkarnevaaliin ja Matinkylän yhteisiin siivoustalkoisiin. Osallistumme myös Etelä-Espoon Eläkeläisten ja Ison Omenan kirjaston järjestämiin yhteislaulu- ja karaokeiltoihin. Tuemme Matinkylän-taidetunnelisto –hanketta ja olemme mukana siihen liittyvissä kaupunkitapahtumissa. Pyydettäessä järjestämme kaupunkipolku- ja kulttuurikävelyjä ja sekä muita liikuntatapahtumia.

 

Viestimme ja tiedotamme

Matinkylä-seura tiedottaa toiminnastaan sekä alueen asioista ja tapahtumista kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ja lähettämällä 1 – 2 jäsentiedotetta. Lisäksi tehdään yhteistyötä alueella ilmestyvien lehtien kanssa. Vuoden 2023 aikana uudistamme kotisivumme.”

 

Matinkylä-Seura on jokaisen matinkyläläisen oma uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Toimimme asukkaiden edunvalvojana ja teemme yhteistyötä alueen  yhdistysten ja Espoon kaupungin kanssa. Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen Matinkylä, jonka asioihin asukkaat voivat vaikuttaa. Tule mukaan toimimaan yhteisen hyvän puolesta! 

Liity jäseneksi ilmoittamalla nimesi ja osoitteesi  sähköpostilla "matinkylaseura@gmail.com".

Voit liittyä myös maksamalla jäsenmaksun 10 € Matinkylä-Seura ry:n tilille Nordea FI20 1503 3007 2000 29. Kirjoita viestikenttään nimesi, sähköpostisi ja osoite. Käytä myös viitettä 20145.

 

 

 

 

 

 

PDF-tiedostoMatinkylän Urban GreenCare -hyvinvointipuiston aloite 25.9.2022.pdf (1.3 MB)
Matinkylä-seuran aloite: Hyvinvointipuisto Tiistilän tallitontille
PDF-tiedostoKulttuurikeidas_julkaistava versio.pdf (27.2 MB)
Kulttuurikeidas - ideasuunnitelma Matinsyrjänkallion tontille (=Matinkartano, Terveysasema, päiväkoti) Kaupunkisuunnittelukeskus 2020
PDF-tiedostoMatinkylä-seuran esitys Matinkylän taidetunneliston luomiseksi 2021-2022.pdf (5.9 MB)
PDF-tiedostoMatinkylan_kartanon_historiaselvitys_nettiin.pdf (20.7 MB)
Arkkitehtitoimisto Livady Oy:n tekemä historiaselvitys (2012)