Matinkylä-Seura on jokaisen matinkyläläisen oma uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Toimimme asukkaiden edunvalvojana ja teemme yhteistyötä alueen  yhdistysten ja Espoon kaupungin kanssa. Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen Matinkylä, jonka asioihin asukkaat voivat vaikuttaa. Tule mukaan toimimaan yhteisen hyvän puolesta! 

----------------------------------------------------------------------------

MATINKYLÄ-SEURA RY                          Esityslista/Vuosikokous 2022

AiheVuosikokous to 31.3.2022 klo 17, Iso Omena kokoushuone Aalto

Matinkylä-seuran vuosikokous pidetään to 31.3.2022 klo 17. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen 29.3.2022 klo 15.00 mennessä joko sähköpostilla Matinkylaseura@gmail.com tai puhelimitse 0401439563.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajan lausunto
 5. Päätetään edellisen vuoden vahvistamisesta ja sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 6. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 7. Määrätään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 8. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 9. Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio
 10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 11. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
 13. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta

Keräämme Matinkylän 50-vuotisen historian muistoja ja tapahtumia

Espoon kaupunki on juhlimassa 50-vuotispäiviään. Espoon perinneseura on kutsunut espoolaiset kaupunginosayhdistykset mukaan perinteen ja muisteloiden keruutalkoisiin otsikolla Millainen kaupunginosanne oli vuonna 1972?

Matinkylä-seura on lähtemässä talkoisiin mukaan. Toivomme että jäsenistömme muiden aktiivisten kuntalaisten ohella pohtisi ja arvioisi oman lähihistoriaa, muistoja, miltä kaupunginosa näytti, millainen se oli. Mikä oli hyvää, mihin olisi pitänyt puuttua. Vanhat valokuvat kertovine kuvateksteineen, kaikki vanhat haastattelut, muistelut erityisesti 70-luvulta ovat tervetulleita. Muistelujen kohdealue on luonnollisesti Matinkylän seutu kaupunginosineen.

Lähempiä tietoja hankkeesta Antero Krekola antero.krekola@gmail.com ja Mika Hentunen mika.hentunen@laurea.fi