Muistutus kaava-ehdotukseen

21.5.2018

Matinkartanonristin tontti tarvitaan urheilupuistoa palvelevaan käyttöön. Kristilliselle koululle on löydettävä paikka Otaniemestä, joka on liikenteellisesti parempi paikka eri puolilta pääkaupunkiseutua tuleville oppilaille.

Matinkylä-Seura ry

9.5.2017

Espoon kaupungin kirjaamo

Muistutus kaavaehdotukseen Matinkartanonristi 312501

Nähtävillä olevan kaavaehdotuksen osalta esitämme seuraavaa:

Mielestämme tontti ei sovellu kokonsa ja sijaintinsa puolesta suunniteltuun tarkoitukseen. Esitämme, että Kristilliselle koululle osoitetaan tilat muualta Espoosta, esim.  Otaniemestä tulevan raidejokerin ja metron vaikutuspiiristä, koska oppilaat tulevat todennäköisesti koko pääkaupunkiseudulta.

Väestöennusteen mukaan Matinkylä – Friisilä - Olari -alueella asuu vuonna 2027 yli 7.000 nuorta, joista n. 4600 on iältään 7 – 14 vuotiaita ja n. 2500 iältään 15 – 19 vuotiaita. Näillä nuorilla tulisi olla mahdollisuus sekä koulunkäyntiin että harrastuksiin omalla asuinalueellaan.

Tontti tulisi mielestämme varata joko alkuperäiseen tarkoitukseensa osana Matinkylän urheilupuistoa tai vaihtoehtoisesti alueen asukkaiden asukastoimintaa, koulutusta ja kulttuuria palvelevaan tarkoitukseen.

 

Espoossa 8.5.2018

Matinkylä Seura ry

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen                                                  Mika Hentunen

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen                                                      Mika Hentunen

puheenjohtaja                                                                             sihteeri