Matinkylä-Seuran kannanotto kouluasioihin

8.2.2018

Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkkosuunnitelmaa ollaan uudistamassa. Matinkyläläisten kannalta suunnitelma on huolestuttava. Suunnitelma ei enää sisällä Tynnyripuiston reunaan suunniteltua MeriMatin koulukeskusta.

 Matinkylä-Seura ry
Kannanotto kouluasioihin
8.2.2018

Matinkylä-Seura kiirehtii Tynnyripuistoon suunnitellun Meri-Matin koulukeskuksen rakentamista . Jokaisessa Espoon kaupunkikeskuksessa tulee olla perusasteen ja lukion oppilaitos. Mattlidenin ruotsinkielinen koulukeskus on säilytettävä ja alueen kaavoituksen tulee mahdollistaa keskuksen kehittäminen jatkossakin. Matinkylään tarvitaan myös suomenkielinen koulukeskus. Se tarvitaan paitsi kouluverkoston tarpeita varten niin myös asukastoiminnan ja järjestötoiminnan tilatarpeita varten. Ison Omenan Palvelutorin kapasiteetti ei riitä kasvavan kaupunginosan asukastoiminnan tarpeisiin.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on osoittanut Kristillisen koulun hankkeelle paikan ja tehnyt suunnitteluvarauspäätöksen Hauenkalliontien ja Matinkartanon tien risteyksessä olevalle tontille. Kristillisen koulun oppilaille tulee osoittaa paremmat tilat ja tontin suunnitteluvaraus pitää purkaa. Tontti on ahdas ja koulukäyttöön sopimaton.Se sopii paremmin johonkin urheilupuiston toimintaa tukevaan tarkoitukseen.

Matinkylässä tulee olla riittävät julkiset koulupalvelut ja riittävät yhteiset tilat kulttuuritoimintaa ja asukastoimintaa varten. Matinkylän tulee olla asukkaiden aktiivisen ja monipuolisen toiminnan mahdollistava virkeä kaupunginosa – ei nukkumalähiö!

Suomenkielisen opetuksen päivitetty tilankäyttösuunnitelma 2018-2027 

Matinkylä-Seura ry

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, pj

Mika Hentunen, siht