Vastaus Neidonlähteen kunnostamista koskevaan kansalaisaloitteeseen

13.12.2016

Olemme saaneet vastauksen 6.10.2016 tekemäämme kuntalaisaloitteseen. Veden kierrättäminen Neidonlähde -taideteoksessa ei ole mahdollista, mutta kaupunki siistii Neidon lähteen ympäristön ja korjaa kiveysalueelta irronneet kivet. Taideteoksen muu kunnossapito kuuluu EMMAlle (Espoon modernin taiteen museo)