Rantaraitti

Nuottalahden uimaranta

Matinkylä-seura on seurannut ja kiirehtinyt Matinkylän kohdalle kaavoitetun rantaraitin toteuttamista vuosikymmenien ajan. Kaupunki on vähitellen hankkinut asemakaavan mukaisia rantapuistoalueita sekä kaupoilla että lunastusmenettelyllä ja rakentanut kuntalaisille tärkeää raittia pitkin rantaa pätkän kerrallaan.  Tällä hetkellä tilanne on se, että raitti on rakentamatta vain Nuottaniemen läntiseltä puolelta. Matinkylä-seura pitää tärkeänä, että myös Nuottaniemen läntisen osan rantaan rakennetaan esteetön ja turvallinen raitti. 

Vuonna 2013 Matinkylä-seura teki kuntalaisaloitteen rantaraitin rakentamisesta Villa Kolikarin kohdalle  ja Nuottaniemen länsiosaan. Villa Kolikarin kohdalle raitti onkin nyt rakennettu, mutta Nuottaniemeen ei. Kuntalaisaloitteeseen saadussa vastauksessa Nuottaniemen osalta todettiin mm. että. rantaraitin toteutuminen Nuottaniemen rantavyöhykkeen alueella on "...tärkeää esteettömyys- ja tasa-arvonäkökulmista sekä käyttäjien että maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta." Nämä samat perustelut pätevät edelleen. Samoin kuin se, että " ... rantavyöhykkeen puistoalueet, uimarannat, pallokentät, reittivenesatamat jne. sekä kaikkia näitä toimintoja rannan suunnassa yhdistävä  autoliikenteestä erillään oleva Rantaraitti muodostanevat tulevaisuudessa yhä tärkeämmän henkireiän ja vapaa-ajan ympäristön asukkaille".

PDF-tiedostoKuntalaisaloite_vastaus2013.pdf (420 kB)
Kaupungin vastaus Matinkylä-seuran kuntalaisaloitteeseen v. 2013