Aloite lokakuussa 2020

Matinkylä-seuran korttelikehitysaloite

lokakuussa 2020

Aloitteen ydinajatus

Ideana asukkaiden tarpeista ohjautuva sektorirajat ylittävä vanhan asuinalueen ja palvelutuotannon uusiksi ajattelu, joka mahdollistaa ”täyttä elämää loppuun asti” omassa kotikorttelissa asuen.

Aloitteen sisältö

Espooseen tarvitaan yhteistyössä asukkaiden kanssa tehtyä elinvoimaa ja hyvinvointia tuottavaa kaupunkikehittämistä. Toiveenamme on saada Matinkylään korttelikehityskokeilu, jossa valittua vanhaa korttelia ajatellaan uusiksi (rethink) asukkaiden todellisista tarpeista ja toiveista ohjautuen sektorirajoja ylittävällä yhteisellä suunnittelulla tähdäten sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Lähtökohtana kehittämistyössä on ajatus siitä, millaisessa kaupungissa itse haluaisimme elää merkityksellistä elämää elämän loppuun saakka osallisina ja hyödyllisinä yhteiskunnan jäseninä. Korttelinkokoinen alue voisi olla sopiva lähtökohta uusia asumisen ja palvelujen ratkaisuja tuottaviin kehittämisen kokeiluihin ja niistä oppimiseen. Pilotointialueeksi sopisi esimerkiksi vanhasta Matinkylästä Matinlahden asuinkortteli, jonka reuna-alueilla on uudistuva asukaspuisto, urheilupuisto ja Matinlahden koulu. Kyseistä aluetta voisi samalla tarkastella myös täydennys- ja korjausrakentamisen näkökulmasta, sillä se edustaa vanhaa Matinkylää.

 • Asumisen kehittämiskokeiluilla voisi kehittää ikääntyneiden asumisen moni- ja välimuotoisuutta, elinkaariasumista ja joustavia asumisratkaisuja kuten perhehoitoa.
 • Asuntokantaan voisi kehittää lisäksi hoidollisempia ratkaisuja eritarpeisille asukkaille. Palveluasuntohan voisi olla myös asukkaan itsensä hankkima.
 • Espoon Asuntojen sekä alueen asunto-osakeyhtiöiden (esimerkiksi Saton) kanssa olisi kiinnostavaa käynnistää uutta luovia kokeiluja mallinnettaviksi käyttöön.
 • Liikkeelle voisi lähteä aluetta koskevaa kaupunkidataa hyödyntäen selvittäen valitun korttelin demografiaa ja infraa sekä alueen toimijapotentiaalia (taloyhtiöitä, asukkaita, aktiiveja, yrityksiä, yhteisöjä, oppilaitoksia) - tarkastellen laajakatseisesti ja monipuolisesti alueen inhimillistä ja fyysistä potentiaalia.

Korttelikehityskokeilussa voisi

 • haastaa mukaan yhteisiin työpajoihin alueen asukkaita (eri-ikäisiä, eritaustaisia, kotoperäisiä ja muualta muuttaneita) ja toimijoita (yhteinen asuin- ja toiminta-alue yhdistävänä tekijänä)
 • ottaa käyttöön perinteisiä, digitaalisia ja pelillisyyttä hyödyntäviä työtapoja sekä käyttäen osaavia fasilitaattoreita ja yhteispelin rakentajia
 • tuottaa elinkaaren mukaisesti muunneltavissa olevia asumisen ja palvelujen ratkaisuja; jos kolmikerroksisiin rakennuksiin voisi rakentaa yhden tai kaksi lisäkerrosta ja hissejä, syntyisi tavallisen asuinalueen keskelle myös tuki- palvelu- ja hoiva-asumisen mahdollistavia joustavia ratkaisuja; alueella asuu kymmeniä vuosia omissa kodeissaan asuneita ikääntyneitä ihmisiä, jotka haluaisivat jatkaa asumista tutussa ympäristössä myös palvelutarpeiden lisääntyessä.
 • valjastaa käyttöön kerrostalojen käyttämättöminä tai vajaakäytössä olevia kerho- ja kokoontumistiloja sekä uudistaa piha-alueita omaehtoisella panoksella asiantuntija-apua hyödyntäen
 • tunnistaa kätkössä ja käyttämättömänä olevaa osaamista ja vahvuuksia rohkaisten ihmisiä käyttämään taitojaan omaksi ja muiden iloksi sekä yhteisön rikastamiseksi
 • rakentaa ihmisiä yhteen tuovaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sosiaalista kestävyyttä edistäen
 • luoda pala palalta uusia resurssiviisaita toimintatapoja yhteistyössä monitoimijaisissa ja moniammatillisissa tiimeissä - asukas tarpeineen ja voimavaroineen aina mukana ja keskiössä.

Aloite on lähetetty kaupungin eri toimialoille, Espoon asunnot Oy:lle, ARAlle, STM:lle, YM:lle ja SATOlle.

Lisätietojatietoja antavat Matinkylä-seuran:

Sirkka Ruikkala p. 050-301 5417 sirkka.ruikkala@kolumbus.fi

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen p. 040-143 9563 s.aarniolehto@gmail.com

 

Aiheeseen liittyviä linkkivinkkejä: