Asukas- ja yhdistystalo

Kuntalaisaloite 18.10.2020
Matinkylän entinen terveysasema asukas- ja yhdistyskäyttöön.

Matinkylä-seura ry esittää, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin kaavamuutos ym. toimiin, jotta Matinkylän entinen terveysasema voidaan ottaa asukas- ja yhteisötilaksi heti, kun sitä ei enää tarvita terveydenhuollon väistötilaksi.

Matinkylässä ei ole riittävästi tiloja asukas- ja yhdistystoimintaan eikä myöskään työväenopiston kurssitoimintaan. Kylämajan harrastetilat ja Palvelutorin kokoustilat eivät riitä kasvavan asukasmäärän tarpeisiin.

Matinkylä-seura esittää, että entisestä terveysasemasta tehdään monipuolinen kaikille avoin kumppanuuden, kulttuurin, yhteistyön ja ystävyyden hyvinvointitalo – talo, joka edistää alueen yhteisöllisyyttä, lisää osallisuutta sekä alueen elinvoimaa ja vetovoimaa.

Asukastaloon panostaminen olisi Espoo-tarinan mukaista asukaslähtöistä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa parhaimmillaan.

Yli tuhat asukasta ja kahdeksan alueella toimivaa yhdistystä allekirjoitti viime syksyn ja tammi- helmikuun aikana vetoomuksen asukastalon puolesta.