Matinkylä-seuran tekemiä aloitteita

Matinkylä-seura on vuosien mittaan tehnyt paljon erilaisia Matinkylää koskevia aloitteita. Vanhimmat aloitteet koskevat uimahallia ja  rantaraittia. Uimahalli on nyt  valmistumassa ja uimaan päästään keväällä 2022.  Rantaraittikin on edistynyt. Vuonna 2018 raitti rakennettiin valmiiksi  Villa Kolikarin kohdalta. Vuonna 2019 Nokkalan Majakan ja uimarannan väliin  rakennettiin kävelysilta. Raitin läntisin osa Nuottaniemessa on kuitenkin edelleen kesken eikä vielä ei ole tiedossa, koska raitin rakentaminen jatkuu.

 Tälle sivulle on koottu aloitteita ja ideoita, joita seura on viime vuosina tehnyt.  Osa aloitteista  kohdistuu  yhden tai kahden toimialan vastuualueelle. Osa ehdotuksista on laajoja ja koskee useita toimialoja.   Osa ehdotuksista on konkreettisia ja helposti toteutettavia. Osa vaatii huolellista suunnittelua ja poikkihallinnollista yhteistyötä. 

Sivua täydennetään ja päivitetään vähitellen.