Rantaraitti puhuttaa edelleen

7.3.2017 Matinkylä, Espoo

RANTARAITTI PUHUTTAA EDELLEEN

Matinkylän huollon toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu Mikko Peltokorpi on yhtiönsä asiakaslehdessä ansiokkaasti kuvannut rantaraitin esteettömyyskysymyksistä sekä kuvannut myös toimenpiteitä, joita asian edistämiseksi on yhtiön toimesta tehty. Muutamia täsmennyksiä kirjoitukseen.

Olemme Matinkylä-seurassa viimeiset kolme vuotta pitäneet rantaraitin Matinkylän osuuden ongelmakohtia yhtenä keskeisimmistä hankkeistamme. Olemme tehneet kolmen vuoden aikana kaksi kansalaisaloitetta Villa Kolikarin kierron rakentamisesta ja raitin Nuottaniemen läntisimmän osan valmiin kaavan toteuttamisesta rantaraitiksi. Olemme kirjoitelleet aiheesta tiedotusvälineisiin ja blogeja omille kotisivuillemme. Olemme olleet yhteydessä Museovirastoon ja olleet tietoisia, etteivät nykylain mukaiset suojeluvaatimukset estä rannan rakentamista. Kaupunki on kahteen kertaan ilmoittanut meille, että Villa Kolikarin ohituksen suunnittelu aloitetaan vuoden 2016 alusta. YIT:n kanssa tehty rannan vuokrasopimus on katkolla v. 2017 alusta jolloin myös rakentamisen aloittaminen on mahdollista.

Käsityksemme mukaan Kolikarin esteettömyysongelmat ovat hoidossa ja raitin rakentuminen käynnistymässä kuluvan vuoden aikana. Siksi hieman ihmettelemme, miksi kansalaisadressia on ryhdytty keräämään kesällä 2016 siinä vaiheessa kun jo tiedetään hankkeen toteutuvan. Toki kansalaisaktiivisuus on aina myönteistä ja varmaan nopeuttaa hankkeen toteuttamista.

Toivoisimme, että Matinkylän Huolto aktiivisena huoltoyhtiönä kohdistaisi vaikuttamiskeinonsa vaikkapa yhteistyössä seuramme kanssa siihen, että kaupunki jo hyväksytyn asemakaavan mukaisesti ryhtyisi toimenpiteisiin niiden ranta-alueiden lunastamiseksi, jotka mahdollistaisivat Nuottaniemen läntisimmän osan rakentamisen rantaraitiksi.

 

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen                                                         Antero Krekola

Matinkylä-seuran hallituksen puheenjohtaja                         Hallituksen jäsen