Rantaraitilla alkaa tapahtua

RANTARAITILLA ALKAA TAPAHTUA?
Matinkyläläiset ja  erityisesti Matinkyläseura ovat vuosia yrittäneet vaikuttaa kaupunkiin, että se ryhtyisi toimenpiteisiin rantaraitin valmiiksi saattamiseksi  Matinkylän osalta.  Nuottaniemen läntisin osa on vuosia sitten kaavoitettu ja asianmukaisesti hyväksytty rantapuistoalueeksi ja odottaa vain rantaraitin toteuttamista.  Jostain syystä kaupunki ei tällä alueella ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin rantaraitin toteuttamiseksi.  Esteettömän liikkumisen  ja erityisesti maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta tilanne vaikuttaa oudolta.  Muualla Matinkylän alueella rantapuistoalueita on hankittu kaupungille joko vapaaehtoisilla kaupoilla tai lunastusmenettelyllä.

Nyt kaupungin johto on kuitenkin antanut ymmärtää, että mteroyhteyden rakentumisen myötä eteläisen Espoon elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta myös rantaraitin loppuun saattaminen on tälläkin alueella tärkeää. Odotamme mielenkiinnolla konkretisoituvatko puheet teoiksi.

Toinen vielä ajankohtaisempi ongelma liittyy kuuluisan ensimmäisen naisarkkitehdin suunnittelemaan upeaan Villa Kolikari ( virallisesti Villa Koli ) huvilakiinteistöön. Kaupunki on aikoinaan kaavoittanut varsinaisen huvilan ja rannanvälisen alueen rantapuistoksi mutta vuokrannut puistoalueen huvilan nykyiselle omistajalle YIT rakennusliikkeelle.  Vuokrasopimus on umpeutumassa v.2017 ja kaupunki on käynnistämässä alueen suunnittelua siten, että rantaraitti siirrettäisiin tältäkin kohdalta rantaviivaa myötäilemään.

Erityisesti ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kannalta hanke on ensiarvoisen tärkeä ja tukee kaupungin yleisiä esteettömyyden edistämistavoitteita.  Vaikea portaikko ja mäki ovat pitkään katkaisseet raitilla etenemisen rannan keskeisillä merinäköalapaikoilla.

Upea rantahuvila on siis yksityisessä omistuksessa ja ulkopuolistakin ihailua estävien aitojen takana.  Matinkylässä onkin virinnyt keskustelua, olisiko mahdollisuuksia neuvotella nykyisen omistajan kanssa arvokiinteistön saamisesta laajempaan kansalaiskäyttöön.  Kaupunki Matinkyläseuran ohella voisi tässä asiassa olla keskeinen toimija. Luovilla ennakkoluulottomilla ideoilla löytyisi varmaan ratkaisuja, jotka olisivat sekä matinkyläläisten ja muiden rantaraitin käyttäjien että kiinteistön nykyisen omistajan yhteisten etujen mukaisia.

Antero Krekola , Matinkyläseura ry:n hallituksen jäsen