Meri-Matin kouluhanke on käynnistettävä välittömästi

Matinkylään lähelle metroasemaa rakennettavan  Meri-Matin koulun on tarkoitus valmistua elokuussa 2021. Näin lukee  suomenkelisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmissa. Tuolloin tiloissa aloittaisi toimintansa nykyinen Olarin lukio. Tällöin lukion nykyiset tilat vapautuvat yhtenäisen peruskoulun käyttöön. Lisää tilaa tarvitaan, sillä Suurpellon suomenkieliset lapset eivät mahdu Opinmäen tiloihin. Aikataulu on tiukka ja niinpä hankeen toteutuksen tulisi alkaa välittömästi.

Tilankäyttösuunnitelman mukaan Tiistilän koulun laajennus alkaa tammikuussa 2022 ja väistötiloina käytetään juuri valmistunutta Meri-Matin koulua. Kolme vuotta myöhemmin on vuorossa nykyisen Tähtiniityn koulun peruskorjaus ja laajennus. Jälleen väistötiloina Meri-Matin koulu. Näin siis vuonna 2017 vahvistetussa suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmassa.

Kesäkuussa saimme lukea Länsiväylälehdestä että Meri-Matin kouluhanke vaarantuu. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston käsittelemän hankesuunnitelman mukaan Olarin lukio siirtyisikin Otaniemeen.

Keskiviikkona 6.9. kaupunki julkaisi tiedotteen jonka mukaan kaupunki selvittää Olarin lukion ohella myös tällä hetkellä Suurpellossa sijaitseva Espoo International School  ja ruotsinkielisen Mattlidens gymnasium ja sen englanninkielisen IB-linjan siirtymistä Otaniemestä vuokrattaviin tiloihin. Toisin ilmaistuna: koko suuralue ”siivottaisiin” paitsi suomenkielisestä, myös kaiken muunkin kielisestä lukiokoulutuksesta.

Kokouksessaan 11.9. Espoon kaupunginhallitus päätyi kantaan, ettei Espoon kansainvälisen koulun EIS siirto Opinmäestä Otaniemeen ole tarkoituksenmukaista ja että toinen kouluverkon kehittämisen peruspilari on jatkaa ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä Mattliden koulukokonaisuutena Matinkylässä. Kaupunginhallituksen päätös on tältä osin hyvä, mutta ei ota kantaa suomenkieliseen kouluverkkoon.

Olarin lukion siirto Otaniemeen tarkoittaisi ettei Matinkylän ja Olarin käsittävälle suuralueelle jäisi ainuttakaan suomenkielistä lukiokoulutuspaikkaa. Mikäli Meri-Matin kouluhanke lykätään, ei koulutiloja myöskään ole käytettävissä peruskoulujen väistötiloina. Käykö siis niin, että entistä isompi osuus suuralueen lapsista ja nuorista kuljetetaan suuralueen ulkopuolella sijaitseviin kouluihin? Olisiko tämä espoolainen malliesimerkki eri suuralueiden asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta?

Alun perin Meri-Matin koulu piti valmistua jo viime vuosikymmenellä.  Hankkeesta käytiin arkkitehtikilpailu vuonna 2001. Suunnitelmat etenivät voittaneen ehdotuksen pohjalta, mutta hanke jätettiin lopulta toteuttamatta. Onko nyt käymässä jälleen samalla tavoin? Hankkeen suunnitelmat ovat jälleen valmiit, mutta työt on vielä aloittamatta.

Jukka Kivimäki

Matinkylä