Matinkylän Elä ja Asu -seniorihanketta ei saa pysäyttää!

Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry kirjoittaa Espoon kaupunginhallitukselle ja valtuuston valtuustoryhmille seuraavasti:

Espoon kaupunginhallitukselle

Espoon Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille

MATINKYLÄN ELÄ JA ASU -SENIORIHANKETTA EI SAA PYSÄYTTÄÄ

Espoon kaupungin vanhuspalvelujen pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää pitkäaikaishoitoa ja palvelutaloasumista seniorikeskusmallin mukaisesti kaikkiin kaupunkikeskuksiin. Nämä Elä ja asu –seniorikeskukset, joista viimeisin on lähiaikoina valmistumassa Leppävaaraan, ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi. Kauklahden ja Leppävaaran keskusten jälkeen seuraaviksi on suunniteltu toteutettavaksi Matinkylän seniorikeskus ja sen jälkeen vastaava palvelu Tapiolaan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.8.2016, hyväksyessään suunnitelman Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2016-2021, päättänyt, että Elä ja asu –keskusten rakentamista jatketaan kaikkiin kaupunkikeskuksiin.

Kaupunginjohtajan esityksessä vuoden 2017 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi on kuitenkin yllättäen Matinkylän hanke määrärahoineen poistettu investointikohteista ja pudotettu selvityskohteeksi. Tämä siitäkin huolimatta, että hankkeen asemakaavalliset edellytykset ovat kunnossa ja suunnittelu on jo pitkälle edennyt.

Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry, johon kuuluu 15 espoolaista eläkeläisjärjestöä, kiinnitti syyskokouksessaan 16.11. asiaan huomiota ja päätti esittää kaupungin päättäville elimille, että Matinkylän Elä ja asu –seniorikeskus palautettaisiin investointikohteeksi valtuuston aiemmin tekemien päätösten mukaisesti ja hankkeeseen varattaisiin tarvittavat määrärahat vuoden 2016 talousarvion mukaisesti.

Espoossa ikääntyneen väestön osuus suhteessa muihin ikäluokkiin on kasvamassa. Pidämme tärkeänä, että kaupunki johdonmukaisesti kehittää vanhuspalvelujaan riippumatta siitä minkälaisessa hallinnollisessa kokonaisuudessa palveluja tulevaisuudessa tuotetaan.

Espoossa 16.11.2016

Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry

 

Leena Tuohiniemi, puheenjohtaja                                       Antero Krekola, varapuheenjohtaja