Kristillinen kulttuurikeskus, Antero Krekola 2015

KRISTILLISEN KULTTURIKESKUKSEN TILALLE  KAUPUNGIN OMIA TOIMINTOJA

 

Matinkyläseuran saamien tietojen mukaan Majakkaseurakunnalle myönnetty suunnitteluvaraus kristillisen kulttuurikeskuksen rakentamiseksi Matinkylän urheilupuiston pohjoispuolelle kaupungin vuokratontille on raukeamassa. Näin koska  31.1.2014 päättyneelle suunnitteluvaraukselle ei ole haettu jatkoa eikä tontin vuokrasopimusta ole suunnitteluvarauspäätöksen mukaisesti allekirjoitettu määräaikaan mennessä.

Liikenteellisesti keskeisessä paikassa, Matinkylän sisääntuloon liittyvänä maamerkkinä  n. 4300 km2 hanke on herättänyt matinkyläläisten keskuudessa laajaa keskustelua. Rakennukseen on suunniteltu mm.700 hengen auditorio, päiväkotitilat kerho- ja työtiloja. Hankkeen kustannusarvio on n.8,5 miljoonaa euroa. Majakkaseurakunta on pieni, n. 200 hengen kirkon ulkopuolinen vapaaseurakunta. 

Matinkyläseuran mielestä kaupungin tulisi harkita suunnitteluvarauksen raukeamisen takia tontin käyttötarkoituksen  muuttamista asemakaavan  alkuperäiseen tarkoitukseen eli liikunnan ja urheilun käyttöön. Esim. koko eteläistä Espoota palveleva palloiluhalli olisi mielestämme sopinut tontille hyvin.  Toinen mahdollinen käyttötarkoitus arvokkaalle tontille olisi voinut liittyä kansainvälisen koulun sijoittamiseen liikenteellisesti sopivaan paikkaan.

Olemme tietoisia, että edellä mainitut hankkeet, kansainvälinen koulu ja palloiluhalli ovat nyt valmistumassa Suurpellon Opinmäkeen. Laaja asuntoaluehanke käynnistyi 2000- luvun  ensimmäisellä vuosikymmenellä jolloin Suurpeltoon kaavailtiin korkean teknologin työpaikkojen ja huippuosaamisen ja -asumisen kaupunginosaa. 

Maailma, toimintaympäristö ja olosuhteet ovat kuitenkin radikaalisti muuttuneet. Jäljelle on jäänyt vain Opinmäki ja tietenkin luonnonläheinen, viihtyisä asuinalue.  Hyvä, toimintaympäristön muutoksiin reagoiva  johtaminen edellyttäisivät Opinmäki –hankkeen ja sinne sijoitettavaksi suunniteltujen toimintojen uudelleenarviointia.

Mielestämme keskeisille paikoille varattujen yleisten tonttien suunnittelussa samoin kuin alueiden suunnittelussa yleisestikin tulisi kuunnella aiempaa enemmän paikallisia asukkaita ja järjestöjä.

 

Antero Krekola                                    

Matinkylä-seura ry