Matinkylä-Seura ry Tiedote 1.3.2016

1.3.2016

Matinkylä-Seuralta vahva vastustus terveysaseman siirrolle.

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen jatkaa seuran puheenjohtajana

Matinkylä-Seuran vuosikokous 1.3.2016 valitsi seuraavat henkilöt : Johtokunnan puheenjohtajaksi Sirpa Aarniolehto-Kotilainen; johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Mika Hentunen, Marita Lassila, Antero Krekola, Marjut Martin, Sirkka Ruikkala, Pihla Ruuskanen, Jukka Kivimäki ja Lauri Pipatti. Varajäseniksi valittiin Leena Forsman-Ars, Leena Mustonen ja Mari Nieminen.

Johtokunta valitsi samana päivänä järjestäytymiskokouksessaan johtokunnan varapuheenjohtajaksi Jukka Kivimäen, sihteeriksi Mika Hentusen ja taloudenhoitajaksi Sirkka Ruikkalan.

Vuosikokous vastusti vahvasti suunnitelmaa, jonka mukaan matinkyläläiset joutuisivat asioimaan terveysasemalla Tapiolassa.  Matinkylä-Olarin kaupunkikeskuksen Olarin puoleista väestöä palveleva, kaupungin ulkoistama terveysasema Oma Lääkärisi Puolarmetsä on muuttamassa elokuussa 2016 Iso Omenan laajennusosan palvelutorille. Espoon kaupunki on luopumassa Puolarmetsän kiinteistöstä uuden sairaalan valmistuessa Jorviin.

Matinkylän nykyisen terveysaseman peruskorjaus on alkamassa vuoden 2017 aikana. Henkilöstöä ollaan siirtämässä väistötiloihin Tapiolaan. Järjestely aiheuttaa sen, että matinkyläläiset joutuvat asioimaan Tapiolassa remontin ajan ja olarilaiset pysyväisemmin Iso Omenan tiloissa.

Asiakasnäkökulman ja palvelujen saatavuuden kannalta emme, etenkään matinkyläläisten kannalta pidä suunniteltua järjestelyä järkevänä tai asiakaslähtöisenä. Palveluja eniten käyttävä ikääntynyt väestö sekä liikuntarajoitteiset asiakkaat kokevat järjestelyn hankaloittavan elämäänsä.

Kaupungin pitää arvioida tilajärjestelyt uudestaan esimerkiksi siten, että Iso Omenan palvelutorille siirtyisikin elokuussa 2016 Matinkylän nykyinen terveysasema tulevan remontin ajaksi. Oma Lääkärisi Puolarmetsä pysyisi Puolarmetsän kiinteistössä siihen saakka kunnes Matinkylän terveysaseman peruskorjaus on valmis. Puolarmetsän mahdolliset purkusuunnitelmat ajoitettaisiin uudelleen tukemaan ehdotettua järjestelyä. Lopullinen terveysasemien sijoittelu olisi nyt suunnitellun mukainen mutta tilapäisjärjestelyjen uudelleenarviointi esitetyllä tavalla mahdollistaisi hyvän asiakaspalvelun ja kiinteiden hoitosuhteiden jatkumisen remontin ajaksi.

Ehdotettu järjestely ei aiheuttaisi ylimääräisiä merkittäviä kustannuksia. Se myös osoittaisi, että kaupunki palveluverkkoratkaisuissaan aidosti kuuntelee asukkaita ja heidän toiveitaan.

”Matinkyläläisinä vaadimme saada käydä terveysasemalla Matinkylässä”, totesi vuosikokous.

Lisätietoja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, 040-1439 563